รับสมัครงาน
สำหรับ...ผู้ที่ว่างงาน/ตกงาน พนักงานประจำ บุคคลทั่วไป
Full Time
คุณสมบัติ:
• ชาย/หญิง อายุ 24 –45 ปี
• วุฒิการศึกษา ป6 ขึ้นไป
• ใช้คอม พื้นฐานได้
• อ่าน พูด ภาษาอังกฤษคล่อง
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• ทำงานในโรงแรม
• สามารถเลือกวัน หยุดงานได้
• เวลาทำงาน
• 08:00- 17:00 น
• 17:00-08:00
เงินเดือนอยู่ที่ความรู้และประสบการณ์
สนใจ ติดต่อ คุณอาแป 08-9997-5505
รับหลายคำแหน่ง
www.akhahill.com
สถาที่ ทำงาน Akha River House 423/25
เกาะลอย ตำบลรอบเวียง อ เมือง จ เชียงราย 57000