HOME | จุดกางเต้นท์เปิดใหม่บริเวณอาข่าฮิลล์เฮ้าส์| กางเต้นท์ เชียงราย |
 
  น้ำตกห้วยแก้วตั้งอยู่บริเวณบ้านโป่งน้ำร้อน ติดกับ อาข่า ฮิลล์ เฮ้าส์ หมู่ที่ 7ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
หมู่บ้านโป่งน้ำร้อนมี4หย่อมบ้าน 1คนไทย 2 ลีซอ 3 ลาหู่กับคนจีน 4 อาข่า จุดกางเต้นท์ห่าจากน้ำตกห้วยแก้วประมาณ200เมตรใช้เวลาเดินเท้า10นาที จุดกางเต้นท์ีอยู่ติดลำทางห้วยแก้วล้อมรอบด้วยภูเขาทิวทัศน์ธรรมชาติ์และสายน้ำอันบริสุทธิ์รวมทั้งจะได้สัมผัสกับพี่น้องชนเผ่าต่างๆที่อยู่บริเวณนี้
จุดกางเต้นท์แห่งนี้อยู่หา่งจาก อาข่าฮิลล 150เมตร ไปเที่ยวไร่ชาอูหลงเดินเท้า 5 นาที
จุดกางเต้นท์เปิดใหม่ อข่า ฮิลล์่ 1.จำนวนเนื้อที่ในการกางเต้นท์ 5ไร 2.ห้องอาบน้ำและห้องส้วมสะดวกสบาย
ค่าบริการเช่าพื้นที่ กางเต้นท เอาเต้นท์มากางเอง ราคา คนละ100 บาท/คืน ต่อ1คน
เครื่องนอน(ผ้าห่ม/หมอน) ราคา50บาท/1 ชุด (เฉพาะนำเต้นท์มาเอง)
จุดกางเต้นท์แห่งนี้ให้บริการได้ตั้งแต่งวันที่1พย.2551เป็นต้นมา
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยว
โปรแกรมที่1
รับสนามบิน หรือ รับ บขส
1 ไปเที่ยวที่ดอยตุง
2 แม่สาย
3 ไนท์บารซ่า
4 เข้าที่พัก อาข่าอิลล์ราคานำเที่ยว
สองคนๆละ 1200 บาท
สามคนๆละ 1000 บาท
4-5คนๆละ 800 บาท
6-10คนๆละ 600บาท
โปรแกรมที่2
1 ออกจาก อาข่าฮิลล์นั่งรถไปนั่งช้าง
บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรหลังนั่งช้างเสร็จ
เดินเที่ยวตลาดชาวเขา 4เผ่า
2นั่งเรือขึ้นไปแข่น้ำแร่ที่บ่อน้ำร้อนพุผาเสริฐ
3นั่งขึ้นไปเที่ยวไร่ชา 4 ไปเที่ยวน้ำตก
5 เข้าที่พัก อาข่าฮิลล์ราคานำเที่ยว
สองคนๆละ 900 บาท
3-4คนๆละ 700 บาท
5-6คนๆละ 550 บาท

โปรแกรมที่3
1ออกจากอาข่าฮิลล์ ไปเที่ยวไร่แม่ฟ้าหลวง
2 พิพิธภัณฑ์ อูบคำ
3 วัด ร่อขุ่น
ส่งขึ้นรถ บขส หรือสนามบินราคานำเที่ยว
สองคนๆละ 900 บาท
3-4คนๆละ 700 บาท
5 คน ขึ้นไป 550บาท
สนใจติดต่อมาได้ ที่091-7479499


ชื่อบัญชี นายอาแป อามอ เลขที่ 629-009753-1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาเชียงราย
กางเต้นท์ เชียงราย จุดกางเต้นท์ จุดกางเต้นท์เชียงราย
บริการกางเต้นท์
พื้นที่กางเต้นท์ ที่ให้กางเต้นท์เชียงราย
,